Villa Maroc Resort วิลล่า มาร็อก รีสอร์ท ปราณบุรี

ข้อมูลทั่วไปของโรงแรม Villa Maroc Resort (วิลล่า มาร็อก รีสอร์ท ปราณบุรี)

  • สถานที่ตั้ง : 165/3 หมู่ 3 ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220
  • โทรศัพท์ : 032 630 771
  • โทรสาร : 032 630 791
  • อีเมล์ : rsvn@villamarocresort.com
  • เว็บไซต์ : www.villamarocresort.com
  • เฟสบุ๊ค :
  • พิกัด : 12.358147,99.9979339

[quote]แผนที่ตั้งของ โรงแรมวิลล่า มาร็อก รีสอร์ท ปราณบุรี (Villa Maroc Resort)[/quote]