TRAVEL + LEISURE

วันเดียวเที่ยวได้ ไกล้ๆ กรุงเทพฯ ไม่ต้องค้างคืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันเดียวเที่ยวได้ หลายๆ คนอาจมีเวลาไม่มาก อยากออกไปเที่ยวต่างจังหวัดไกล้ๆ กรุงเทพฯ เดินทางไม่นาน เที่ยวตลาดชิมขนมนมเนย เที่ยวชมวิถีชุมชนริมสายน้ำ เข้าวัดเข้าวาขอพร เรียนรู้การทำเกษตร ที่ว่ามาทั้งหมดนี้ไม่ใช่ที่ใหนเลยคือ “ฉะเชิงเทรา” นั่นเอง ออกจากบ้านเช้า ๆ กลับเย็นๆ ไม่ต้องค้างคืน…

Read more