ห้องอาหาร เดอะพาวิลเลี่ยน The Pavillion โรงแรมดุสิตธานี  ห้องอาหาร เดอะพาวิลเลี่ยน The Pavillion โรงแรมดุสิตธานี 20161218 142507

ห้องอาหาร เดอะพาวิลเลี่ยน The Pavillion โรงแรมดุสิตธานี

 

ข้อมูลทั่วไปของ ห้องอาหาร เดอะพาวิลเลี่ยน The Pavillion โรงแรมดุสิตธานี

  • สถานที่ตั้ง :
  • เบอร์โทรศัพท์ :