ชิลชีวา พาเที่ยว วันนี้จะพามาเที่ยวที่ “พระราชวังบางปะอิน” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร ใช้เวลาในการเดินทางเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงก็ถึงที่หมาย จะเดินเที่ยวในวันธรรมดา วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดอื่นๆ ก็สามารถมาเที่ยวได้ แม้ว่าจะมีเวลาเที่ยวไม่มากก็ตาม เมื่อได้มาเที่ยวแล้วรับรองว่าจะประทับใจ และสนุกมากๆ เลยทีเดียว.

พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5820

ก่อนที่จะพาไปเที่ยวชมนั้นขอเกริ่นเกี่ยวกับประวัติของ “พระราชวังบางปะอิน” เสียก่อนซะเล็กน้อย “พระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ตั้งอยู่ในตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ประสูติของพระองค์ และเป็นเคหสถานเดิมของพระมารดาซึ่งเป็นหญิงชาวบ้าน ที่สมเด็จพระเอกาทศรถทรงพบเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งแล้วเรือเกิดล่มตรงเกาะบางปะอิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประทับแรมของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์

พระเจ้าปราสาททองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นบนเกาะบางปะอินบริเวณเคหสถานเดิมของพระมารดาในปีพ.ศ.2175 พระราชทานชื่อว่า “วัดชุมพลนิกายาราม” และให้ขุดสระน้ำสร้างพระราชนิเวศน์ขึ้นกลางเกาะเป็นที่สำหรับเสด็จประพาส แล้วสร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งที่ริมสระน้ำนั้นพระราชทานนามว่า พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์

พระราชวังบางปะอินได้รับการบูรณะฟื้นฟูอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งองค์หนึ่งสำหรับเป็นที่ประทับ มีเรือนแถวสำหรับฝ่ายในและมีพลับพลาริมน้ำ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ขึ้น ดังที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน

ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงประวัติและวิวัฒนาการ ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญๆต่างๆที่เกิดขึ้น ณ พระราชวังบางประอิน รวมถึงผลงาน ศิลปกรรม ศิลปวัตถุ และสถาปัตยกรรมตาม พระราชนิยมด้วย”

พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5703

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5724

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5727

เราเลือกเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว มาถึงประมาณ 10 โมงเช้า เข้ามายังที่จอดรถ โดยเสียค่าที่จอดรถยนต์ 20 บาท สามารถจอดรถได้ตลอดทั้งวัน มีที่จอดรถเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว เมื่อเข้าจอดแล้วเห็นอากาศดีมาก ตั้งใจจะข้ามฟากอีกฝั่งของเกาะ เพื่อไปชม วัดนิเวศธรรมประวัติ ที่นี่จะมีกระเช้าลอยฟ้าข้ามฟากไปมา ไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากช่วยบำรุงค่าไฟฟ้าตามกำลังศรัทธา แต่ละรอบกระเช้าสามารถโดยสารได้ 10 ท่าน

พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5728

เมื่อข้ามฟากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีรถกอล์ฟมารอรับนักเที่ยวที่ท่าเพื่อเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ ขับโดยเณรใช้เวลาในการเดินทางเพียง 3 นาที สำหรับผู้สูงอายุจะสะดวกมากหรือกลัวแดดร้อนก็ไม่ว่ากัน ส่วนใครที่อยากเดินชมไปเรื่อยๆ ก็สามารถเดินเท้าไปเพลินๆ ได้เช่นกัน

วัดนิเวศธรรมประวัติ พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5746

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5739

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5784

วัดนิเวศธรรมประวัติ สร้างขึ้นเมื่อปี 2419 สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่งของศิลปะแบบโกธิค พระอุโบสถของวัดมีโดมหอคอยปลายแหลมตามอย่างวิหารในสถาปัตยกรรมตะวันตก ยอดโดมมีหอนาฬิกาและระฆังชุด ส่วนภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธนฤมลธรรโมภาสเป็นพระประธาน ซึ่งออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ โดยใช้การผสมผสานศิลปะแบบประเพณีนิยมกับศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน นอกจากนี้บริเวณฐานชุกชีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระประธานก็มีลักษณะเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนในโบสถ์ ช่องหน้าต่างเจาะไว้เป็นหน้าต่างโค้ง และเมื่อหันกลับมองบนฝาผนังด้านหน้าของพระประธาน จะเห็นพระบรมสาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ประดับด้วยกระจกสีที่สั่งเข้ามาจากประเทศอิตาลี มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งซึ่งหาชมจากที่ใดในเมืองไทยไม่ได้

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5737

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5751

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5761

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5768

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5776

นอกจากโบสถ์แล้วภายในบริเวณยังมีอาคารที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมายเลยทีเดียว เช่น หอพระคันธารราษฎร์ เป็นหอพระภายในประดิษฐานพระคันธารราษฎร์ ปางขอฝน, หอพระพุทธศิลา เป็นหอพระภายในประดิษฐานพระพุทธศิลา ปางนาคปรกสมัยลพบุรี, พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระพุทธรูปทรงม้า, สุสานสวนหินดิศกุลอนุสรณ์ เป็นสวนหินสำหรับประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เจ้าจอมมารดาชุ่มในรัชกาลที่4 และราชสกุลดิศกุล, ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้หน้าพระอุโบสถ

พระราชวังบางปะอิน พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5810

หลังจากใช้เวลาในการเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมและประวัติของ “วัดนิเวศธรรมประวัติ” เสร็จแล้ว ข้ามฟากแล้วนั้น เราก็มุ่งหน้าไปยัง “พระราชวังบางปะอิน” ต่อ เข้ามาประมาณเที่ยงเศษ อากาศออกจะร้อนนิดหน่อยแต่รามรายทางมีต้นไม้ปกคลุมทั่วตลอดทางเดิน แต่บรรยากาศดีมาก ฟ้าเป็นฟ้า ถ่ายรูปออกมาสวย ตื่นตาตื่นใจกับอาคารที่สวยงาม

พระราชวังบางปะอิน พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5831

พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5849

พระราชวังบางปะอิน พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5854

พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5859

พระราชวังบางปะอิน พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5896

พระราชวังบางปะอิน พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5916

พระราชวังบางปะอิน พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5921

พระราชวังบางปะอิน พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5923

พระราชวังบางปะอิน พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5961

พระราชวังบางปะอิน พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ชิลชีวา พาเที่ยว พระราชวังบางปะอิน สวยงามน่าประทับใจ IMG 5991

 

การเข้าชม

  • เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น. (เปิดจำหน่ายบัตร 08.00 – 15.30 น.)
  • ช่วงเวลาท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

ค่าเข้าชม

  • ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก นักเรียน นิสิตนักศึกษา (ในเครื่องแบบ ต้องมีบัตรประจำตัวนักศึกษา) 20 บาท
  • ชาวต่างชาติ 100 บาท
  • พระภิกษุ สามเณร ไม่เสียค่าเข้าชม

การแต่งกาย

  • ควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ผู้ชายไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น เสื้อกล้าม ผู้หญิงห้ามใส่เสื้อแขนกุด สายเดี่ยว ถ้าเป็นกางเกงต้องยาวเลยเข่า ถ้าแต่งกายไม่ถูกตามกฎระเบียบ จะมีชุดให้คลุมทับฟรี มีค่ามัดจำ 200 บาท/ชิ้น จะได้คืนตอนคืนชุด

ที่ตั้ง  :  ติดต่อพระราชวังบางปะอิน
ที่อยู่ :  ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : สำนักพระราชวังบางปะอิน โทร. 0 3526 1044, 0 3526 1549, 0 3526 1673
เวบไซต์ : www.palaces.thai.net

การเดินทางไปยัง พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

  • รถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นถนนพหลโยธิน เมื่อถึงประตูน้ำพระอินทร์แล้วให้ข้ามสะพานวงแหวนรอบนอกจะมีทางแยกโดยให้ เลี้ยวซ้ายประมาณบริเวณกิโลเมตรที่ 35 สู่ทางหลวงหมายเลข 308 ไปพระราชวังบางปะอินเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร หรือจะผ่านเข้ามายังตัวเมืองอยุธยาพอมาถึงเจดีย์วัดสามปลื้ม (เจดีย์กลางถนน) ให้เลี้ยวซ้ายโดยผ่านวัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง ตัวอำเภอบางปะอินพอมาถึงสถานีรถไฟบางปะอินแล้วให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางจน ถึงพระราชวังบางปะอิน
  • รถโดยสาร : มีรถโดยสารปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-บางปะอิน ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน มาลงที่บขส.บางปะอิน (สุดสาย) จากนั้นนั่งรถสามล้อเครื่องไปลงที่พระราชวังบางปะอิน
  • รถไฟ : สามารถขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพงมาสถานีรถไฟอำเภอบางปะอิน จากนั้นต่อรถสองแถว รถสามล้อเครื่อง หรือรถจักรยานยนต์ไปยังพระราชวังบางปะอิน