จันกะผัก เชียงราย ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  จันกะผัก เชียงราย ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

จันกะผัก เชียงราย

จันกะผัก เชียงราย ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  จันกะผัก เชียงราย ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ IMG 0014

ส้มตำไทย

ไข่เจียวกุ้งสับ จันกะผัก แม่สาย เชียงราย  จันกะผัก เชียงราย ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ IMG 0017

ไข่เจียวผัก

น้ำแข็งใสผลไม้ จันกะผัก แม่สาย เชียงราย  จันกะผัก เชียงราย ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ IMG 0023 1

น้ำแข็งใสผลไม้

 

ข้อมูลทั่วไปของร้าน จันกะผัก เชียงราย ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ

  • สถานที่ตั้ง : 905, ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย, 57130
  • โทรศัพท์ : 053 733 222